Coder

28 Temmuz 2011

Veritabanındaki kolonu istediğin sayıda başlatma

Filed under: Alter Table,Sql — Etiketler:, , — Murat M.oğlu @ 23:13

Başlığı kısa tutmak zorunda kaldığım için tam olarak neyi ima ettiğimi anlamaya bilirsiniz, şimdilik. Tablolarımızda sık sık kullandığımız ID değerinin default gelen(0 dan başlayıp artan değeri vermediysek 1,2,3.. gibi gider) ilk değeri istediğimiz sayıdan başlatabiliriz. Mesela yeni bir kayıtta id numarası 1 değilde 10000′den başlayarak 10001, 10002… diyerek ten otomatik artan değerini istediğimiz sayıdan başlatabiliriz.

Bunun için eğer daha önceden tablonuzu oluşturduysanız; alter deyimini kullanarak,

[cc lang="sql"]Alter Table Urunler Add ID INT IDENTITY(10000,1) Not Null Primary Key [/cc]

urunler tablosuna ID isimli primary key anahtarı atanmış 10000 den başlayan otomatik 1 artan kolon ekledik.

06 Temmuz 2011

Geçici tablolar Viewler

Veritabanının genel amacı veriyi saklamak ve bunları istenilen şekilde istenildiği zamanda sunmak. Veritabanındaki bu verilere daha hızlı ulaşabilmek için birçok yol vardır.Bunlardan bir tanesi de Viewler yani geçici oluşturulan tablolardır. Geçici tabloların amacı sorgu süresini kısaltmak, istenilen kolonları sanal tabloda birleştirerek bunların üzerinde ekleme, silme, güncelleme gibi işlemleri yapabilmek. Özel tabloları, birden fazla tabloyu birleştirip sunabilmek içinde viewler kullanılır.

View oluşturulması şu şekilde yapılır;
[cc lang="sql"]create view viewisim
as
select sutunisimleri
from tabloadi[/cc]

normal tablo çağırır gibi de çağrılır;
[cc lang="sql"]select * from viewisim[/cc]

silmek için;
[cc lang="sql"]drop view viewisim[/cc]

veri tabanındaki bütün viewleri görmek için;
[cc lang="sql"]select * from INFORMATION_SCHEMA.VIEWS[/cc]

kullanılır. Viewlerin listesi için görebilmek için ise;
[cc lang="sql"]select * from sys.views [/cc]

View in hangi tabloya ait olduğu ve sahiplerinin kim olduğunu öğrenmek için sp_depends procedure ‘ü kullanılır.

Geçici tablolar ile, ayrı iki tabloya veri eklemek istenirse, bu tabloları birleştirip(Union) böylece yeni sanal tablo sayesinde iki tablo etkilenmiş olur.

Css ile büyük küçük harf

Stil dosyaları yardımı ile websitendeki paragraftaki veya ilgili etiketin içindeki yazıları; baş harflerini büyük, tüm harflerini küçük veya tüm harfleri otomatik büyük göstere biliriz.

Sayfamızdaki harici veya dahili css içindeki paragraf [cc lang="html"]

[/cc] etiketleri arasındaki tüm harfleri büyük yapmak için;
[cc lang="css"]p
{
text-transform: uppercase
}[/cc]

tüm harfleri küçük yapmak için;
[cc lang="css"]p
{
text-transform: lowercase
}[/cc]

baş harfi büyük diğeri küçük olmasını istiyorsak;
[cc lang="css"]p
{
text-transform: capitalize
}[/cc]

Benzer şekildeki uygulamalarda; uppercase, lowercase, capitalize kullanarak gerekeni yaptık.

Powered by WordPress