Coder

15 Ekim 2012

Listview içinde toplama işlemi

Listview’i çok severiz vesselam. Hele ki veri giriş-çıkış, gösterme işlemlerinde vazgeçilmezlerimiz arasındadır. Görüntüde listview sadece basit bir kontrol gibi gözükür. Ama birçok işimizi listview yardımı ile hallede bilmekteyiz. Bu kontrolü daha fazla sakız yapmadan başlıkta belirttiğim meseleye gelelim.

Mevzumuz şu; herhangi bir yerden listviewe girilen aynı isimdeki değerleri farklı satıra yazdırmadan mevcut satır üzerine yazdırmak. Örnekle açıklayacak olursak, stok takip programında listview üzerinden stoklarını tuttuğumuz ürünler için, aynı üründen eklediğimizde o ürünün sadece miktarını, adetini veya fiyatının üzerine ekleyerek yazdırmak. Bir nevi aynı isimdeki şeylerin rakamsal değerlerini toplayarak tek satırda birleştirmek.

Senaryo veya örnek aklınızda biraz canlandı ise ufak bir örnek ile pekiştirebiliriz. Resimde görüldüğü gibi 2 textbox bir buton ve birde baş rolümüz olan listview kontrolünü forma sürükleyin. Textbox’un biri eklenenin adı, diğerinde ise eklenenin miktarı girişi yapılmakta. Kendi kendinize ben hazırım diyorsanız butona çift tıklayıp kodlamaya geçe biliriz.

[cc lang="c#"]
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string adi = txtadi.Text;
int miktar = int.Parse(txtmiktar.Text);

bool varmi=false;

foreach (ListViewItem item in listView1.Items)
{
if (item.Text == adi)
{
varmi = true;
}
}

if (varmi)
{
foreach (ListViewItem i in listView1.Items)
{
if (i.Text == adi)
{
int icindeki = int.Parse(i.SubItems[1].Text);
icindeki += miktar;
i.SubItems[1].Text = Convert.ToString(icindeki);
}
}
}
else
{
ListViewItem lv = new ListViewItem();
lv.Text = adi.ToString();
lv.SubItems.Add(miktar.ToString());
listView1.Items.Add(lv);
}

}
[/cc]

Görüldüğü üzere ilk olarak textbox ları doğru bir şekilde değişkenlere atadık. Ardından programın kilit kodu olan bool tipli değişkeni false olarak tanımladık. Bunu yaptıktan sonra foreach ile girilmek istenenin adını listView1 kontrolünün içinde arattık. Eğer içinde varsa önceden false olarak tanımladığımız varmi değişkenine true değerini atadık.

Akabinde bu atanan true değeri ile if-else kullanarak tekrar listView1 içinde aynı isimdeki girdinin miktarı üzerine girilen miktarı topladık. Eğer daha önce aynı isimde girdi girilmemiş ise listView1′e yeni satır isim ve miktarı ile ekledik…

13 Ekim 2012

Php mysql Türkçe karakter sorunu

Php de Mysql veritabanı ile bağlantı kurulup database imiz Türkçe karakter uyumlu olduğu halde php sayfamızda gösterdiğimizde Türkçe karakter sorunu ile karşılaşmaktayız. Bu sorunu çözmek için php bağlantı bloguna mysql query eklememiz yeterli olacaktır.

Eklenecek query;
[cc lang="php"]mysql_query(“Set Names UTF8″);[/cc]

Php mysql bağlantısındaki Türkçe karakter çözümü kod için uygulanışı;

[cc lang="php"]

[/cc]

10 Ekim 2012

Bilinmesi gereken php kodları

Yazılım nankör bir meslektir vesselam.. Bu söz ile neden başladım söyleyeyim, bazen en iyi olduğumuz dilde uzun süre kullanmadığımız özgün kod parçasını unutabiliyoruz. Bu yüzden php ile proje geliştiren arkadaşlar için not babında bilinmesi gereken php kodları…

Alttaki metinsel fonksiyonlar ile gösterilecek metnin; kaç karakter sayısını, seçili kelimeyi değiştirme, gösterilecek yazının uzunluğu gibi fonksiyonlar bulunmakta.

[cc lang="php"]
“; //gösterilecek metnin kaç karakterli olduğunu gösterir

echo str_replace(“yazı”,”cümle”,$metin).”
” ; //gösterilecek metindeki yazı geçen kelimeyi değiştirerek yerine cümle kelimesini yazdırmakta

echo substr($metin,0,10).”
” //gösterilecek yazının 0 dan 10. karaktere kadar olanını göstermekte
?>
[/cc]

Php switch case yapısı

[cc lang="php"]

[/cc]

Php while döngüsü, döngüde 1 den 10 da dahil sayıyı ekrana yazdırmakta.

[cc lang="php"]

[/cc]

Programlamada en çok kullanılan diğer yapılardan bir tanesi projede tekrar ede kod blogunu bir kere yazıp istediğimiz yerde çalıştırılması. C# da bu işlemi metod lar ile yapabiliyoruz. Php de ise fonksiyonlarla yapılmakta.

Alttaki kodda coder isimli fonksiyonumuzu birden fazla yerde kullanmak için oluşturmuş olduk.

[cc lang="php"]

[/cc]

Fonksiyona parametre yani kullanıcıdan alınan bir değeri gönderip göstermek istiyorsak;

[cc lang="php"]

[/cc]

Bir sayfayı herhangi bir sayfaya yönlendirmek için
[cc lang="php"] [/cc]

Powered by WordPress