Winform da bold italic underline yapma

Form çalışma ekranın da kullanıcıya bir önceki yazıda ki(Formda metin stilini değiştirme) gibi formdaki label gibi kontrolün yazı stilini değiştirte biliriz. Kalın, eğik altı çizgili yazı stillerini nasıl ekletebiliriz görelim.... Read More | Share it now!

En büyük sayıyı bulma

Başlık size biraz programlama dünyasına göre klişe bir örnek gelmiş olabilir. Genelde bu şekilde internet de aratma yaptığınızda gelen sonuçlar konsol ekranında girilen 3 sayıdan büyüğünü bulma gibi örnekler karşımıza... Read More | Share it now!

Formda metin stilini değiştirme

Bazen uygulama çalışma zamanında(runtime) formdaki kontrollerin bazı özelliklerini kullanıcıya yetkisine vermek isteyebiliriz. Runtime kontrol konusuna giren bu makaleyi bir örnekle renklendirmek istiyorum. Örneğimizden yola çıkarak;... Read More | Share it now!

C# dosya işlemleri

Masaüsütü uygulamamız için dosyalara, klasörlere ihtiyaç duymuşuzdur. Bu ihtiyaca karşılık hatırlatıcı bir kaç satır kod paylaşmak istedim. File ve Directory sınıflarını kullanacağımız bu örneklerde bu iki sınıfı... Read More | Share it now!

Xml dosya okuma

Bir önceki yazıda Xml dosya oluşturma veri eklemeyi uygulamıştık. Bu yazıda oluşturduğumuz ve veri eklediğimiz xml dosyasındaki verileri nasıl okuruz görelim. Xml dosya okuma işlemini 3 ayrı; textbox, combobox ve listview kontrollerin de... Read More | Share it now!

Xml dosya oluşturma ve veri ekleme

Projelerimizde bazen küçük verileri bir yerde saklamak istemişizdir. Bu durumlarda yardıma koşan en basit text dosyası veriyi görüntüleme, sorgulama bakımından yetersiz olmaktadır. Bu gibi durumlarda yardımımıza xml gelmektedir. Xml... Read More | Share it now!