Coder

21 Ekim 2013

Windows formda panel kontrol ortalama

Windows formda eklediğimiz kontrolü formun alanına göre yanlardan ve üstlerden ortalamak isteyebiliriz. Örnek olarak panel kontrolünü formda ortalamak istersek;

panel-ortalama

Boş bir windows forma panel kontrolü eklyerek formun load kısmına aşağıdaki kodları yazalım;

[cc lang='csharp' ] private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
this.WindowState = FormWindowState.Maximized;

float x = (Convert.ToInt32(this.Width) – Convert.ToInt32(panel1.Width)) / 2;
float y = (Convert.ToInt32(this.Height) – Convert.ToInt32(panel1.Height)) / 2;

panel1.Location = new Point(x: Convert.ToInt32(x), y: Convert.ToInt32(y));
}[/cc]

Formu tam ekran başlatmak için WindowState özelliğini kullandık. Ardından panelin yeniden konuşlanması için formun genişğinden panelin genişliğini çıkarıp 2 ye böldük böylece sağ ve soldan ortalı bir şekilde konumlandırdık. Aynı şekilde üsten ve alttan ortalamak içinde.

14 Ekim 2013

Veritabanı yardımıyla picturebox da resim göstermek

Bu yazımda veritabanı, combobox, picturebox kontrollerini bir arada kullanarak basit bir uygulama yapalım. İlk olarak veritabanın da tblResim adında bir tablo oluşturalım. Tabloda id(int), resim için isim alanı(ad nvarchar(50)) ve resim uzantı adı(resimAdi nvarchar(50)) için kolonları oluşturmanız yeterli. Veritabanı kısımını bitirdikten sonra arayüz tarafına geçebiliriz.

[wpdm_file id=19]

Arayüz tarafına geçmeden önce örneğimizde hangi konularda pratik yapacağımızı yazayım;

Veritabanı ile resim ilişkisi
Seçili dosyayı farklı bir konuma kopyalama
Veritabanına resim adı ile kayıt yapmak
Veritabanından çekilen bilgilerle combobox doldurma
openFileDialog kontrolü ile resim dosyası işlemleri
Veritabanı aracılığı ile formda resim gösterme

Senaryomuz şu şekilde; ilk olarak formu doldurup(sadece bir isim girip) herhangi bir yerden o isim için resim seçip yükledikten sonra formu kayıt ediyoruz. Bu kayıt esnasında resim programın çalıştığı dizine seçtiğimiz resmin kopyasını kopyalayarak veritabanına sadece resmin uzantılı adını kayıt etmiş oluyoruz. Kayıt işleminden sonra sağ tarafta kalan comboboz yardımı ile kayıtlı resim isimlerini çekip, combobox seçili olan isime veritabanından karşılık gelen resimi program dizinine kopyaladığımız yerden gösteriyoruz.

combobox-picturebox

Senarya az çok oturduysa resimdeki gibi bir form ekranı tasarlayıp kod tarafına geçebiliriz. Kod içinde gerekli açıklamalar mevcuttur.

[cc lang='csharp' ] private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
comboboxDoldur();
}

private void comboboxDoldur()
{
SqlCommand cmdDoldur = new SqlCommand(“Select adi from tblResim”, sql);
sql.Open();
SqlDataReader rdr = cmdDoldur.ExecuteReader();

while (rdr.Read())
{
comboBox1.Items.Add(rdr["adi"]);
}
sql.Close();
}

private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
{
SqlCommand cmd = new SqlCommand();
cmd.Connection = sql;
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
cmd.CommandText = “insert into tblResim (adi,resimAdi) values (@ad, @resim)”;
cmd.Parameters.AddWithValue(“@ad”, textBox1.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue(“@resim”, resimuzantiliadi);

sql.Open();

int etkilenen = cmd.ExecuteNonQuery();

sql.Close();

if (etkilenen > 0)
{
MessageBox.Show(“Kayıt edildi…”);
comboboxDoldur();
}
else
{
MessageBox.Show(“Kayıt edilmedi !!!”);
}
}
SqlConnection sql = new SqlConnection(“server=.; database=coder; trusted_connection=true;”);
private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{

SqlCommand cmd = new SqlCommand(“Select resimAdi from tblResim where adi=’” + comboBox1.SelectedItem + “‘”, sql);
sql.Open();
SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();

while (rdr.Read())
{
pictureBox1.Image = Image.FromFile(“” + rdr["resimAdi"].ToString());

pictureBox1.SizeMode = System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage;
}
sql.Close();

}
string dosyaYolu;
string resimuzantiliadi;
private void btnYukle_Click(object sender, EventArgs e)
{
openFileDialog1.ShowDialog();
resimuzantiliadi = openFileDialog1.SafeFileName;
dosyaYolu = Path.GetFileName(openFileDialog1.FileName);

lblResimAdi.Text = dosyaYolu;

if (File.Exists(“” + dosyaYolu)) // “” tırnak yapılmasının nedeni kopyalanacak dosyayı program exe dosyasının bulunduğu konumda dosyanın var olup olmadığını kontrol etmek için.
{
MessageBox.Show(“Dosya zaten mevcut”);
}
else
{
File.Copy(openFileDialog1.FileName, “” + dosyaYolu); // “” tırnak yapılmasının nedeni kopyalanacak dosyayı program exe dosyasının bulunduğu konuma kopyalamak için.

MessageBox.Show(“Dosya kopyalandı”);

}
}[/cc]

09 Ekim 2013

Android oyun geliştiriciler için e-kitap

Filed under: Android — Etiketler:, , — Murat M.oğlu @ 21:15

Android ile ilgilenen arkadaşlar için blog.aligoren.net kaynaklı toplanmış birkaç tane oyun geliştiricileri için e-kitap. Dil her ne kadar yabancı olsa da(ingilizce) kodları referans alınabilir. Android yazan arkadaşların takım çantaların da bulundurabileceği android e-kitaplar;

android_oyun_gelistirme

Buradan indir ; http://yadi.sk/d/ZvQlZyMeAUb53

Kaynak ; http://blog.aligoren.net/2013/10/android-oyun-gelistirme-e-kitap-indir.html

06 Ekim 2013

Combobox listview ilişkisi

Windows formda Combobox kontrolü ve akabinde listviewe seçilene göre veritabanından çekilen veriyi göstermek istemişizdir. Basit bir combobox listview ilişkisi olan bir uygulama ile konuyu öğrenelim.

[wpdm_file id=18]

Öncelikle verileri veritabanından çekeceğimiz için combobox listview ilişkisinin ortamını uygun tablolarla ayarlayalım. Senaryomuz gereği iki tablo oluşturalım. İlk tablo kişiler tablosu olsun. İçeriği; adi, soyadi, takimi(tipi int). Diğer tablo combobox da gözükecek olan takımlar tablosu olsun. İçeriği; id, takimadı(nvarchar tipli) oluşturup. Kişiler tablosundaki takimi kolonu ile Takımlar tablosundaki id yiz resimdeki gibi ilişkilendirin. İlişkilendirme yaptıktan sonra takımları girin ve kişilerle birlikte takım numaralarını resimdeki gibi girin.

iliskilendirme

kisiler-takimlar-tablosu

Veritabanı tarafını bitirdikten sonra form kısmına geçebiliriz. Forma resimdeki gibi combobox ve listview ekleyip form load olayına veritabanından takımlar tabolsundaki takım isimlerini combobox kontrolüne çekelim;

listview-combobox-kontrolu

[cc lang='csharp' ] SqlConnection sql = new SqlConnection(“server=.; database=coder; trusted_connection=true;”);
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{

SqlCommand cmd = new SqlCommand(“Select takimAdi from tblTakimlar”, sql);
sql.Open();
SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();

while (rdr.Read())
{
comboBox1.Items.Add(rdr[0]);
}
sql.Close();
}[/cc]

Seçilen takımdaki kişileri gösterebilmek için listview kontrolüne veritabanından iki tabloyu sql join komut ile birleştirerek ilgili kategori detayını kontrolde göstermek için combobox SelectedIndexChanged olayına aşağıdaki kodları yazalım;

[cc lang='csharp' ] private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
listView1.Items.Clear();

SqlCommand doldur = new SqlCommand(“select adi, soyadi, takimAdi from tblKisiler td join tblTakimlar tk on td.takimi=tk.id where takimi=’” + (comboBox1.SelectedIndex + 1).ToString() + “‘”, sql);
sql.Open();
SqlDataReader rdr = doldur.ExecuteReader();
while (rdr.Read())
{
ListViewItem li = new ListViewItem();
li.Text = rdr["adi"].ToString();

li.SubItems.Add(rdr["soyadi"].ToString());
li.SubItems.Add(rdr["takimAdi"].ToString());

listView1.Items.Add(li);
}

sql.Close();
}[/cc]

05 Ağustos 2013

ComboBox a veri tabanından veri gösterme

Filed under: ADO.NET — Etiketler:, , — Murat M.oğlu @ 18:19

Combobox kontrolüne veritabanındaki tablodan kayıtları gösterebilmek için Ado.net ile işlemi 3 satırlık kod yardımıyla yapabiliriz. Şöyle ki ;

[cc lang='csharp' ]
SqlConnection sql = new SqlConnection(“server=.; database=veritabaniadi; trusted_connection=true;”);
comboBox1.Items.Clear();

SqlCommand cmd = new SqlCommand(“Select kolonadi FROM tabloadi”, sql);
sql.Open();
SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();

while (rdr.Read())
{
comboBox1.Items.Add(rdr[0]);
}
sql.Close();

[/cc]

29 Temmuz 2013

Günlük kullanım için mini not uygulaması

Desktop üzerinde çalışan gün içerisinde kullanılabilecek mini not uygulaması ile merhaba. Bu örnek de geliştirme tarafında amaç, Xml, timer, datetime vb. nesne ve yapılarını bir arada kullanmak.

xml-timer-datetime

Örnek de yazılan not gün içindeki zamanı belirlenerek kayıt ediliyor. Kayıtlar Xml dosyasında tutulup liste olarak kullanıcıya tab sekmesi altında gösterilebiliyor. Timer kontrolü ile her bir saniye de Xml deki verilerin zamanı kontrol ediliyor. Zamanı gelen not ayrı bir formda kullanıcıya sağ alt köşede açılıyor. Not eğer yapılacak iş ise, işi sonraya ertelemek isterse bunun için ekstra dakika ekletip notu erteleyebiliyor.

Wajanda ismini verdiğim bu not uygulamasını kodları ile birlikte aşağıdan indirebilirsiniz.

[wpdm_file id=17]Resimdeki gibi bir form ekranı tasarlayıp, forma timer nesnesi ekledikten sonra kaydet botunana aşağıdaki kodları yazalım.

[cc lang='csharp' ] private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
bool varmi = false;
int enBuyukId;

XmlDocument doc = new XmlDocument(); // Xml dosyamızı okumak için XmlDocument sınıfından yararlanıyoruz.
doc.Load(“wajanda.xml”);
XmlElement root = doc.DocumentElement;
XmlNodeList kayitlar = root.SelectNodes(“/Baslangic/Notlar”); // Xml içindeki istediğimiz kayıtlara ulaşabilmek için yolu tanımlıyoruz. Bunu veritabanı içindeki
// tablo olarak düşünebilirsiniz. Bu yol ile Kullanicilar tablosuna yani listesine ulaşıp kayıtları XmlNodeList sınıfından oluşturduğumuz kayitlar isimli

if (kayitlar.Count > 0) // Her yeni kayıta otomatik farklı id numarası verebilmek için bir önceki kayıtın id numarasına göre işlem yapmamız gerekecek. Burada ilk kayıt varmı kontrol ediyoruz. Varsa, kayıtlar içinde en büyük idyi yani numarayı bulup üzerine 1 ekletip yeni kayıt için hazırlıyoruz. Yoksa, daha önce kayıt oluşturulmamışsa ilk kayıt numarasını 0 atayıp kayıt için gönderiyoruz.
{
varmi = true;
}

if (varmi == true)
{
int[] kayittakiSayilar = new int[kayitlar.Count]; // Kayıt sayısı kadar dizi tanımaldık.

int i = 0; // Diziyi arttırmak için sayı tanımladık.
foreach (XmlNode secilen in kayitlar)
{
kayittakiSayilar[i] = Convert.ToInt32(secilen["id"].InnerText); // Kayıtlardaki tüm id yani numaraları kayittakiSayilar dizisi içine ekledik.
i = i + 1;
}

Array.Sort(kayittakiSayilar); // kayittakiSayilar dizisi içinde bulunan sayılardan en büyüğünü bulabilmek için Array sınıfını kullandık. Bulunan en büyük sayıya 1 ekledik.
enBuyukId = kayittakiSayilar[kayittakiSayilar.Length - 1];
enBuyukId = enBuyukId + 1;

}
else
{
enBuyukId = 0;
}

if (File.Exists(“wajanda.xml”)) // Xml dosyamıza kayıt eklemede hata almamak için dosyanın var olup olmadığını kontrol ediyoruz.
{

XmlElement UserElement = doc.CreateElement(“Notlar”); // Veritabanından tablo ismi gibi düşünbebilirsiniz.

XmlElement id = doc.CreateElement(“id”); //Oluşturulan xml içindeki Kullanicilar elementine id isimli element (DB deki gibi düşünürsek Kullanicilar tablosuna id kolonunu ekliyoruz.)
id.InnerText = enBuyukId.ToString();
UserElement.AppendChild(id);

XmlElement baslik = doc.CreateElement(“baslik”);
baslik.InnerText = txtBaslik.Text;
UserElement.AppendChild(baslik);

XmlElement detay = doc.CreateElement(“detay”);
detay.InnerText = txtKonu.Text;
UserElement.AppendChild(detay);

XmlElement zaman = doc.CreateElement(“zaman”);
zaman.InnerText = (Convert.ToDateTime(cbSaat.Text + “:” + cbDakika.Text + “:” + “00″)).ToString();
UserElement.AppendChild(zaman);

XmlElement durum = doc.CreateElement(“durum”);
durum.InnerText = “1″;
UserElement.AppendChild(durum);

doc.DocumentElement.AppendChild(UserElement);

XmlTextWriter xmleekle = new XmlTextWriter(“wajanda.xml”, null);
xmleekle.Formatting = Formatting.Indented;
doc.WriteContentTo(xmleekle);
xmleekle.Close();

txtBaslik.Text = “”;
txtKonu.Text = “”;
cbSaat.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString().Substring(0, 2);
cbDakika.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString().Substring(3, 2);

lblMesaj.Text = “Kayıt eklendi.”; // Kayıt işlemi başarılı bir şekilde bittikten sonra mesaj için label kullanabilirsiniz.

}

}
catch (Exception)
{

throw;
}
}[/cc]

Form load kısmına Xml dosyasını programın çalıştığı dizine ekliyoruz.

[cc lang='csharp' ] private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
var X = Screen.GetWorkingArea(this).Width;
var Y = Screen.GetWorkingArea(this).Height;
this.Location = new Point(X – this.Width, Y – this.Height);

cbSaat.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString().Substring(0, 2);
cbDakika.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString().Substring(3, 2);

try
{
if (!File.Exists(“wajanda.xml”)) // Daha önceden dosyanın var olduğunu kontrol ettik. Dosya yoksa .xml uzantılı xmldosyam adında dosya oluşturma işlemine başladık.
{
XmlTextWriter xmlolustur = new XmlTextWriter(“wajanda.xml”, null); // XmlTextWriter sınıfından oluşturacağımız dosya özellikleri için nesne oluşturduk.

xmlolustur.WriteStartDocument();

xmlolustur.WriteComment(“Oluşturulan xml hakkında bilgi”); // Dosya hakkında bilgi ekledik.

xmlolustur.WriteStartElement(“Baslangic”); // Başlangıç elementi gibi özellikleri ekledik.

xmlolustur.WriteEndDocument();

xmlolustur.Close();
}
else
{

}
}
catch (Exception ex)
{

MessageBox.Show(ex.ToString());
}
}
[/cc]

Form içindeki tab kontrolünde dolaşırken, Xml kayıtlı olan verileri listelemek için listele() metodunu çağıralım.

[cc lang='csharp' ]private void tabControl1_Click(object sender, EventArgs e)
{
listele();
}[/cc]

listele() metodu;

[cc lang='csharp' ] private void listele()
{
listView1.Items.Clear();
XmlDocument doc = new XmlDocument();

doc.Load(“wajanda.xml”);
XmlElement root = doc.DocumentElement;
XmlNodeList kayitlar = root.SelectNodes(“/Baslangic/Notlar”);

foreach (XmlNode secilen in kayitlar)
{
ListViewItem lv = new ListViewItem();
lv.Text = secilen["id"].InnerText;
lv.SubItems.Add(secilen["baslik"].InnerText);
lv.SubItems.Add(secilen["zaman"].InnerText);
if (secilen["durum"].InnerText == “1″)
{
lv.SubItems.Add(“Aktif”);
}
else
{
lv.SubItems.Add(“Pasif”);
}

listView1.Items.Add(lv);
}
}[/cc]

Timer kontrolü her saniyede bir xml deki veriler içinde kayıt zamanını şimdiki zaman ile kontrol ediyor;

[cc lang='csharp' ]private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
XmlDocument doc = new XmlDocument();

doc.Load(“wajanda.xml”);
XmlElement root = doc.DocumentElement;
XmlNodeList kayitlar = root.SelectNodes(“/Baslangic/Notlar”);

foreach (XmlNode secilen in kayitlar)
{

if ((DateTime.Now.ToShortDateString() + ” ” + DateTime.Now.ToLongTimeString()) == secilen["zaman"].InnerText && secilen["durum"].InnerText == “1″)
{
globalsinifim.id = secilen["id"].InnerText;
globalsinifim.zaman = secilen["zaman"].InnerText;
this.Show();
Form2 frm = new Form2();
frm.Show();
}

}
}[/cc]

Listview de seçileni göstermek için;

[cc lang='csharp' ]string secilen=null;
private void listView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
if (listView1.SelectedItems.Count > 0)
{
ListViewItem li = listView1.SelectedItems[0];
secilen = li.SubItems[0].Text;
}
}[/cc]

Seçileni temizlemek için temizle butonuna yazılacak kodlar;

[cc lang='csharp' ] private void btnTemizle_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
try
{
XDocument xDoc = XDocument.Load(“wajanda.xml”);
XElement deletedElement;
if (secilen !=null)
{
deletedElement = xDoc.Root.Elements().FirstOrDefault(xe => xe.Element(“id”).Value == secilen);
secilen = null;
}
else
{
deletedElement = xDoc.Root.Elements().FirstOrDefault(xe => xe.Element(“durum”).Value == “0″);
}

deletedElement.Remove();

xDoc.Save(“wajanda.xml”);
listele();

}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.ToString());
}

}[/cc]

İkin formda yani notun gösterileceği formda ertele butonuna yazılacak olan kodlar;

[cc lang='csharp' ] private void btnErtele_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
DateTime gelenZaman = Convert.ToDateTime(globalsinifim.zaman);

DateTime ertelenmis = gelenZaman.AddMinutes(Convert.ToInt32(cbDakika.Text));

XDocument xDoc = XDocument.Load(“wajanda.xml”);
XElement currentElement = xDoc.Root.Elements().FirstOrDefault(xe => xe.Element(“id”).Value == globalsinifim.id);
currentElement.SetElementValue(“zaman”, ertelenmis.ToString());
xDoc.Save(“wajanda.xml”);

this.Close();
}
catch (Exception ex)
{

MessageBox.Show(ex.ToString());
}

}[/cc]

[cc lang='csharp' ]private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
{
try
{
var X = Screen.GetWorkingArea(this).Width;
var Y = Screen.GetWorkingArea(this).Height;
this.Location = new Point(X – this.Width, Y – this.Height);

XmlDocument doc = new XmlDocument();

doc.Load(“wajanda.xml”);
XmlElement root = doc.DocumentElement;
XmlNodeList kayitlar = root.SelectNodes(“/Baslangic/Notlar”);

foreach (XmlNode secilen in kayitlar)
{
if (secilen["id"].InnerText == globalsinifim.id)
{

lblBaslik.Text = secilen["baslik"].InnerText;
txtKonu.Text = secilen["detay"].InnerText;
}
}
}
catch (Exception)
{

throw;
}
}
[/cc]

Kapat butonu ile okunan notu xml dosyasından silmek için;

[cc lang='csharp' ] private void btnKapat_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
XDocument xDoc = XDocument.Load(“wajanda.xml”);
XElement currentElement = xDoc.Root.Elements().FirstOrDefault(xe => xe.Element(“id”).Value == globalsinifim.id);
currentElement.SetElementValue(“durum”, “0″);
xDoc.Save(“wajanda.xml”);

this.Close();
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.ToString());
}
}[/cc]

28 Temmuz 2013

Saving changes is not permitted hatası

SQL Server neredeyse tüm sürümlerinde çıkan Saving changes is not permitted hatası genel olarak daha önceden oluşturulmuş tabloyu tekrar düzenleyip bitirdikten sonra alırız.

Saving-changes-is-not-permitted

Bu hatayı engellemek için yapmamız gereken iş çok basit. Menülerden; Tools > Option menüsüne girip gelen ekranda Designers dan Table and Database Designers kısmını seçiyoruz. Burada Prevent saving changes that require table re-creation seçeneğinin check işaretini kaldırarak bu özelliği pasif hale getirdikten sonra bu hatayla karşılaşmıyoruz.

10 Temmuz 2013

Windows form da pdf dosya yazdırmak

Masaüstü windows form projelerinde raporlama vb. durumlarda form üzerinden çıktı dosya almak istemişizdir. Bu örneğimizde basit bir windows from dan PDF(Portable Document Format) dosyasına veri aktarımını yani yazdırma işlemini gerçekleştireceğiz.

[wpdm_file id=12]

Pdf bildiğiniz gibi her platformda çalışan ve ücretsiz görüntülenebildiği için excel vb. tarzı dosyalara göre daha fazla rağbet görmekte. Konuyu fazla uzatmadan basit bir form ekranı hazırlayıp windows formdan pdf e yazdırma işlemini yapalım.

csharp-to-pdf

Resimdeki gibi bir form ekranı oluşturun. Buradaki amaç textboxa girilen değerler doğrultusunda önceden belirlediğiniz dizine pdf dosyasını oluşturmak. Bir adet multiline değeri true olan textbox ve buton forma ekledikten sonra aktarım için gerekli olan itextsharp.dll dosyasını projeye referans olarak ekleyin.(Dosyayı indireceğiniz proje içinde bulabilirsiniz)

Formu ve kütüphaneyi projeye ekledikten sonra buton click olayına aşağıdaki kodları yazabiliriz;

[cc lang='csharp' ]

using iTextSharp.text;
using iTextSharp.text.pdf;
using System.IO;

// Eklemeyi unutmayın !

private void btnYazdir_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{

iTextSharp.text.Document pdfDosyam = new iTextSharp.text.Document();
PdfWriter.GetInstance(pdfDosyam, new FileStream(“C:\\digitaldunyam\\coder.pdf”, FileMode.Create));

pdfDosyam.AddCreator(“Oluşturucu adını buaraya girebilirsiniz”);

if (pdfDosyam.IsOpen() == false)
{

pdfDosyam.Open();
}
pdfDosyam.Add(new Paragraph(txtIcerik.Text));

pdfDosyam.Close();
MessageBox.Show(“Pdf dosyası oluşturuldu.”);

}
catch (Exception)
{

MessageBox.Show(“Hata ! Oluşturulmadı…”);
}
}

[/cc]

Not: Pdf’i oluşturmak için  C dizine daha önceden digitaldunyam isimli klasör eklemeniz gerekir.

« Newer PostsOlder Posts »

Powered by WordPress