C# dosya işlemleri

Masaüsütü uygulamamız için dosyalara, klasörlere ihtiyaç duymuşuzdur. Bu ihtiyaca karşılık hatırlatıcı bir kaç satır kod paylaşmak istedim.

File ve Directory sınıflarını kullanacağımız bu örneklerde bu iki sınıfı karıştırmamanız. Bu örnekler içinde openfilediretory kontrolünüde kullanacağız.

İlk örneğimiz resimdeki form tasarımı üzerinde, textbox daki değer adı ile yeni klasör oluşturalım.
[cc lang=”c#”] bool varmi = Directory.Exists(“c:\\” + textBox1.Text);

if (varmi == false)
{
Directory.CreateDirectory(“c:\\” + textBox1.Text);
MessageBox.Show(textBox1.Text + ” isimli klasör oluşturuldu.”);
}
else
{
MessageBox.Show(“Oluşturulmadı çünkü “+ textBox1.Text + ” isimli klasör mevcut.”);
}[/cc]

Directory’ü klasör oluşturduğumuzda kullanırız, file ise dosya oluşturduğumuzda kullanırız. Alttaki örneğimizde openfiledialog kontrolünü de kullanarak seçilen dosya uzantısı ilgili textbox a yazdırdık.

[cc lang=”c#”] string kopyalanandosyaadi;
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
openFileDialog1.ShowDialog();
textBox2.Text = openFileDialog1.FileName;

kopyalanandosyaadi = Path.GetFileName(textBox2.Text);

} [/cc]

kopyalanandosyaadi değişkenini global olarak tanımlamamızın nedeni sonraki işlemimizde yani dosyayı kopyalama işleminde kullanmamız olmasındandır. Alttaki örnekte gösterilen uzantı daki belirlediğimiz klasör içine kopyalayalım.

[cc lang=”c#”] if (File.Exists(@”c:\\klasorum\\” + kopyalanandosyaadi))
{
MessageBox.Show(“Dosya zaten mevcut”);
}
else
{
File.Copy(textBox2.Text, “c:\\klasorum\\” + kopyalanandosyaadi);
MessageBox.Show(“Dosya kopyalandı”);

} [/cc]

Burada(File.Copy) kopyalanacak dosya ilk önce kopyalanan yerde sonrasında gelmekte. kopyalanan yer ve dosya adı, kopyalanacak dosya şekilde gelmektedir.

Son olarak mevcut klasörü silme işlemini yapalım. Klasör silme işlemi alttaki şekilde gerçekleşmede.

[cc lang=”c#”] if (Directory.Exists(@”c:\\asd\\”))
{
Directory.Delete(“c:\\asd”, true);
MessageBox.Show(“Silindi”);
}
else
{
MessageBox.Show(“Dosya yerinde yok”);
}[/cc]

“C# dosya işlemleri” üzerine 5 yorum

    1. Kusura bakma, bunları Visual Studio açıp kopyala yapıştır bile yapamıyorsan sana tavsiyem bu konuda fazla kafanı yormaman.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir