Microsoft uzmanlarından online ücretsiz eğitimler

Microsoftvirtualacademy.com’dan ücretsiz olarak yayınlanan eğitimler sayesinde Microsoft ürün ve teknoloji bilgilerinizi tazeleyebilir, öğrenebilirsiniz. Konulara göre; C# / XAML, Aspiring Technologists, HTML5, Virtualization,Managing Desktop & Devices, Server Infrastructure, Windows, Windows Server, System Center, Windows Azure, Visual Studio, SQL Server gibi kurs videolarını ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Canlı etkinlikler, kursiyerler arası puanlandırma rekabeti, öğrenme planlaması gibi ek olarak bu aktivitelerden faydalanabiliyorsunuz.

ucretsiz-microsoft-egitimleri

Ücretsiz Microsoft eğitimlerinden faydalanmak için microsoftvirtualacademy.com tıklayın.

Xml kaydet güncelle silme işlemleri

Xml dosya yapısı, veri saklamak için uygun olduğu için ufak çapta projeler için xml teknolojisi vazgeçilmez oluyor. Gelin birlikte windows form ile xml dosyasına takla attıralım…

Windows form ile yapacağımız örnek uygulamada Xml dosyasına veri kayıt etme, güncelleme, silme gibi işlemlerin yanında kontrolleri kullanarak işlemleri yaptıralım. Örneğimizde; xml dosyası oluşturup dosya içine kayıt id numarası otomatik artacak şekilde veri kayıt etme, kayıt ettiğimiz verileri listview kontrolünde gösterme, kayıt edilip listelenen verileri güncelleme ve kayıt edilmiş seçilen veriyi silme işlemi yapılacak. Bunun yanında xml dosyasından combobox kontrolüne veri çekip, bu kontrolde seçilen elemana ilişkili olan verileri listview kontrolünde gösterecek.

[viral-lock][wpdm_file id=23][/viral-lock]

xml-kaydet-guncelle-sil

Resimdeki gibi bir form ekranı tasarlayıp aşağıda açıklamanı kod kısmına geçebilirsiniz;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!File.Exists("xmldosyam.xml")) // Daha önceden dosyanın var olduğunu kontrol ettik. Dosya yoksa .xml uzantılı xmldosyam adında dosya oluşturma işlemine başladık.
{
XmlTextWriter xmlolustur = new XmlTextWriter("xmldosyam.xml", null); // XmlTextWriter sınıfından oluşturacağımız dosya özellikleri için nesne oluşturduk.

xmlolustur.WriteStartDocument();

xmlolustur.WriteComment("Oluşturulan xml hakkında bilgi"); // Dosya hakkında bilgi ekledik.

xmlolustur.WriteStartElement("Baslangic"); // Başlangıç elementi gibi özellikleri ekledik.

xmlolustur.WriteEndDocument();

xmlolustur.Close();
}

//xml dosyasında veri varsa başlangıçta çekiyoruz
listele();
}

private void listele()
{
if (File.Exists("xmldosyam.xml"))
{
listView1.Items.Clear();

XmlDocument doc = new XmlDocument();

doc.Load("xmldosyam.xml");
XmlElement root = doc.DocumentElement;
XmlNodeList kayitlar = root.SelectNodes("/Baslangic/Kisiler");

foreach (XmlNode secilen in kayitlar)
{
ListViewItem lv = new ListViewItem();
lv.Text = secilen["id"].InnerText;
lv.SubItems.Add(secilen["adi"].InnerText);
lv.SubItems.Add(secilen["soyadi"].InnerText);
lv.SubItems.Add(secilen["sehir"].InnerText);
listView1.Items.Add(lv);

// combobox içine xml dosya içindeki şehileri ekliyoruz.
// Fakat burada aynı şehirden birden fazla olmaması için indexof özelliğinden yararlanarak combobox içine benzersiz eleman eklemiş oluyoruz.
if (comboBox1.Items.IndexOf(secilen["sehir"].InnerText) == -1)
{
comboBox1.Items.Add(secilen["sehir"].InnerText);
}

}
}
}

private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
{
bool varmi = false;
int enBuyukId;

XmlDocument doc = new XmlDocument(); // Xml dosyamızı okumak için XmlDocument sınıfından yararlanıyoruz.
doc.Load("xmldosyam.xml");
XmlElement root = doc.DocumentElement;
XmlNodeList kayitlar = root.SelectNodes("/Baslangic/Kisiler"); // Xml içindeki istediğimiz kayıtlara ulaşabilmek için yolu tanımlıyoruz. Bunu veritabanı içindeki
// tablo olarak düşünebilirsiniz. Bu yol ile Kullanicilar tablosuna yani listesine ulaşıp kayıtları XmlNodeList sınıfından oluşturduğumuz kayitlar isimli

if (kayitlar.Count > 0) // Her yeni kayıta otomatik farklı id numarası verebilmek için bir önceki kayıtın id numarasına göre işlem yapmamız gerekecek. Burada ilk kayıt varmı kontrol ediyoruz. Varsa, kayıtlar içinde en büyük idyi yani numarayı bulup üzerine 1 ekletip yeni kayıt için hazırlıyoruz. Yoksa, daha önce kayıt oluşturulmamışsa ilk kayıt numarasını 0 atayıp kayıt için gönderiyoruz.
{
varmi = true;
}

if (varmi == true)
{
int[] kayittakiSayilar = new int[kayitlar.Count]; // Kayıt sayısı kadar dizi tanımaldık.

int i = 0; // Diziyi arttırmak için sayı tanımladık.
foreach (XmlNode secilen in kayitlar)
{
kayittakiSayilar[i] = Convert.ToInt32(secilen["id"].InnerText); // Kayıtlardaki tüm id yani numaraları kayittakiSayilar dizisi içine ekledik.
i = i + 1;
}

Array.Sort(kayittakiSayilar); // kayittakiSayilar dizisi içinde bulunan sayılardan en büyüğünü bulabilmek için Array sınıfını kullandık. Bulunan en büyük sayıya 1 ekledik.
enBuyukId = kayittakiSayilar[kayittakiSayilar.Length - 1];
enBuyukId = enBuyukId + 1;

}
else
{
enBuyukId = 0;
}

if (File.Exists("xmldosyam.xml")) // Xml dosyamıza kayıt eklemede hata almamak için dosyanın var olup olmadığını kontrol ediyoruz.
{

XmlElement UserElement = doc.CreateElement("Kisiler"); // Veritabanından tablo ismi gibi düşünbebilirsiniz.

XmlElement id = doc.CreateElement("id"); //Oluşturulan xml içindeki Kullanicilar elementine id isimli element (DB deki gibi düşünürsek Kullanicilar tablosuna id kolonunu ekliyoruz.)
id.InnerText = enBuyukId.ToString();
UserElement.AppendChild(id);

XmlElement adi = doc.CreateElement("adi"); // İkinci elementi ekliyoruz.(Yani ikinci kolonu)
adi.InnerText = txtAdi.Text;
UserElement.AppendChild(adi);

XmlElement soyadi = doc.CreateElement("soyadi");
soyadi.InnerText = txtSoyAdi.Text;
UserElement.AppendChild(soyadi);

XmlElement sehir = doc.CreateElement("sehir");
sehir.InnerText = txtSehir.Text;
UserElement.AppendChild(sehir);

doc.DocumentElement.AppendChild(UserElement);

XmlTextWriter xmleekle = new XmlTextWriter("xmldosyam.xml", null);
xmleekle.Formatting = Formatting.Indented;
doc.WriteContentTo(xmleekle);
xmleekle.Close();

}
listele();

}
string id = null;
private void listView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
if (listView1.SelectedItems.Count > 0)
{
ListViewItem li = listView1.SelectedItems[0];
lblId.Text = li.SubItems[0].Text;
txtAdi.Text = li.SubItems[1].Text;
txtSoyAdi.Text = li.SubItems[2].Text;
txtSehir.Text = li.SubItems[3].Text;
id = li.SubItems[0].Text;

}
}

private void btnSil_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{

XDocument xDoc = XDocument.Load("xmldosyam.xml");
XElement deletedElement = xDoc.Root.Elements().FirstOrDefault(xe => xe.Element("id").Value == id);

deletedElement.Remove();
xDoc.Save("xmldosyam.xml");

//listeyi güncellemek için xmlden verileri listview1 çekiyoruz
listele();
}
catch (Exception)
{

MessageBox.Show("Silinecek eleman yok veya seçilmemiş.");
}
}

private void btnGuncelle_Click(object sender, EventArgs e)
{
XDocument xDoc = XDocument.Load("xmldosyam.xml");

// gelen id ye göre güncelleme yapılmakta
XElement currentElement = xDoc.Root.Elements().FirstOrDefault(xe => xe.Element("id").Value == id);

// Guncellenecek verinin koşulu fazla ise, yani hem adı hemde sehiri koşulu sağlayan verilerin güncellemek istediğimizde aşağıdaki gibi kullanırız.
// XElement currentElement = xDoc.Root.Elements().FirstOrDefault(xe => xe.Element("adi").Value =="ali" && xe.Element("sehir").Value == "istanbul");

currentElement.SetElementValue("adi", txtAdi.Text);
currentElement.SetElementValue("soyadi", txtSoyAdi.Text);
currentElement.SetElementValue("sehir", txtSehir.Text);
xDoc.Save("xmldosyam.xml");

//listeyi güncellemek için xmlden verileri listview1 çekiyoruz
listele();
}

private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{

// combobox dan seçilen şehir e göre listeleme işlemi yapıyoruz.
listView1.Items.Clear();

XmlDocument doc = new XmlDocument();

doc.Load("xmldosyam.xml");
XmlElement root = doc.DocumentElement;
XmlNodeList kayitlar = root.SelectNodes("/Baslangic/Kisiler");

foreach (XmlNode secilen in kayitlar)
{
//seçilen şehri gösterebilmek için burada filtreliyoruz
if (secilen["sehir"].InnerText == comboBox1.Text)
{

ListViewItem lv = new ListViewItem();
lv.Text = secilen["id"].InnerText;
lv.SubItems.Add(secilen["adi"].InnerText);
lv.SubItems.Add(secilen["soyadi"].InnerText);
lv.SubItems.Add(secilen["sehir"].InnerText);
listView1.Items.Add(lv);

}

}
}

2013 yılının en popüler yazılım dilleri

ABD’de kurulmuş olan CodeEval platformunun 25 bin yazılım geliştiriciden topladığı veriler sonucu hazırladığı raporda 2013 yılının en popüler yazılım dillerini açıkladı. Blogumda daha önceden jobstractor.com’un hazırlamış olduğu 2013 yılında öğrenilmesi gereken programlama dilleri arasında gösterilen liste ile biraz çelişmekte. Buradaki liste ve oradaki listeyi karşılaştırıp kendi yolunuzu belirleyebilirsiniz.

populer-yazilim-dilleri

İşte 2013 yılının en popüler yazılım dilleri;

2013-en-populer-programlama-dilleri

Kaynak : http://blog.codeeval.com/codeevalblog/2014#.UvdRcdJP6FC

Programlama kodunu farklı kod dillerine çevirme

C# VB.Net vb. gibi programlama dillerinin kod yapısı birbirine benzerdir. Yazılım dünyasında şöyle bir kolaylık vardır; sıfırdan herhangi bir programlama dilini tam olarak öğrenen diğer dilleri öğrenmesi daha kısa sürede ve kolay olur.

Konumuza geçersek a firmasında çalıştığınızı varsayıp çalıştığınız yer sizin C# da yazdığınız bir uygulamayı VB.net ile tekrar yazmanızı ister ve sizinde VB.net bilginiz kötüyse bir anda harıl harıl kendinizi VB.net öğrenmeye aşkıyla tutuştuğunuzu hissedersiniz. Bu gibi durumlarda yardımınıza online olarak kullanabileceğiniz programlama dilleri arası çevirici aracı tavsiye ediyoruz.

http://www.developerfusion.com/tools/convert/csharp-to-vb/ sitesinden C# VB.net kod çevirisi, aynı şekilde Ruby ve Python dillerine çevirebilirsiniz.

2013 yılında öğrenilmesi gereken programlama dilleri

Bu aralar coder.digitaldunyam.net‘in Google amca ile arası limoni olduğu için bu haberi burada yazma ihtiyacı duydum. jobstractor.com’un yaptığı araştırmaya göre, şirketlerin en çok aradığı elemanlarından istediği programlama dillerinin başında ilk sıralarda PHP ve Java geliyor. Biz yazılımcıların, bu talep pastasını görerek tatmak için öğrenmemiz gereken dilin hangisi olduğunu öğreniyoruz.

Ağırlıklı blogumda konu aldığım .Net teknolojileri ve başında gelen C# sıralamanın biraz gerisinde. Tabi bu grafik şirketlerin talep ettiği programlama dili bilen eleman ihtiyacı.

En çok aranan dil sıralaması

 • PHP 12,664
 • Java 12,558
 • Objective C 8,925
 • SQL 5,165
 • Android (Java) 4,981
 • Ruby 3,859
 • JavaScript 3,742
 • C# 3,549
 • C++ 1,908
 • ActionScript 1,821
 • Python 1,649
 • C 1,087
 • ASP.NET 818

en-cok-aranan-diller

Mac adresini öğrenme


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/vhosts/digitaldunyam.net/coder.digitaldunyam.net/wp-content/plugins/codecolorer/lib/geshi.php on line 4698

C# veya VB.net projelerimizden kullanmak için bilgisayarınızın mac adresini öğrenmek isteyebiliriz. Örneğin lisanslama, tekil kullanım vs. ihtiyaçlar için mac adresi ile işlemler yapmak isteyebiliriz. Hikayeyi fazla uzatmadan bilgisayarın mac adresini nasıl öğreniriz, basit bir uygulama ile öğrenelim.

mac-adres-ogrenme

Resimdeki gibi form ekranına bir buton ekleyip kod kısmına geçebiliriz. Mac adresini bulabilmek için Management nesnesine ihtiyacımız olacak. Projemize eklemek için projeye sağ tuş tıklayıp Add Referance e tıklayıp System.Management resimdeki gibi ekleyin.

mac-adresi-system-managament

Referansı ekledikten sonra kod kısmında using System.Management; ekleyin. Bunları yaptıktan sonra bilgisayarın mac adresini mesaj olarak alabilmek için butonun clik olayına tıklayarak kod kısmında devam edebiliriz.

C#

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show(MAC());
}

private string MAC()
{
ManagementClass manager = new ManagementClass("Win32_NetworkAdapterConfiguration");
foreach (ManagementObject obj in manager.GetInstances())
{
if ((bool)obj["IPEnabled"])
{
return obj["MacAddress"].ToString();
}
}
return String.Empty;
}

Mac adresini gösterebilmek MessageBox içerisine MAC metodundan dönen sonucu gösterdik. İşlem bu kadar.

VB.net

Private Sub button1_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    MessageBox.Show(MAC())
End Sub

Private Function MAC() As String
    Dim manager As New ManagementClass("Win32_NetworkAdapterConfiguration")
    For Each obj As ManagementObject In manager.GetInstances()
        If CBool(obj("IPEnabled")) Then
            Return obj("MacAddress").ToString()
        End If
    Next
    Return [String].Empty
End Function

[wpdm_file id=4]

Yapılan uygulamayı yukarıdaki buton yardımıyla indirebilirsiniz.

Xml dosyasını veritabanı olarak kullanma

Xml ile az çok uğraşanlar bilir tanımını ne işe yaradığını. Onun için hakkında pek fazla konuşmayacağım. Yalnız tanımına ayrıkırı bir örnek paylaşacağım için bir şeyler söylemeden geçemeyeceğim.

Xml nedir diye sorunca hemen herkes wikipedia ‘ya sarılır ve merakını giderir. Kullanımı hakkında yazılan yazıda; “Rastgele veri erişimine uygun olmadığından veri tabanı amaçlı kullanılmamaktadır.” ibaresi içermektedir. Bunun nedeni herhangi bir kısıtlama olmadan normal bir şekilde okunabilir olması.  Örneğin .mdb uzantılı database dosyasına sağ tıkladığımızda verileri okuyamıyoruz. Ancak xml basit bir not defterinde yardımıyla bile okunabilmekte.  Biz bu ibareyi es geçip xml dosyasını veritabanı olarak nasıl kullanırız basit bir örnekle öğrenelim.(Tanımda veritabanı olarak kullanamazsınız demiyor nede olsa)

xml-dosya-kayit

Xml dosyasını veritabanı veya sadece bir tablo olarak verimli bir şekilde kullanabilmek için database deki gibi tabloda her kayıtta artan id numarasına ihtiyacımız olacaktır. Bu ihtiyacı nasıl giderebiliriz, xml dosyasını nası veritabanı gibi kullanabiliriz, buyrun örnekte görelim..

veritabani-gibi-kullanma

Resimdeki gibi boş bir forma 2 button bir label ve bir adet textbox ekleyerek kod kısmına geçebiliriz. Öncelikle boş xml dosyası oluşturmak için btnXmlOlusutur isimli butonunun clik olayına gelerek alttaki kodları uygulayalım.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 private void btnXmlOlusutur_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (!File.Exists("xmldosyam.xml")) // Daha önceden dosyanın var olduğunu kontrol ettik. Dosya yoksa .xml uzantılı xmldosyam adında dosya oluşturma işlemine başladık.
{
XmlTextWriter xmlolustur = new XmlTextWriter("xmldosyam.xml", null); // XmlTextWriter sınıfından oluşturacağımız dosya özellikleri için nesne oluşturduk.

xmlolustur.WriteStartDocument();

xmlolustur.WriteComment("Oluşturulan xml hakkında bilgi"); //// Dosya hakkında bilgi ekledik.

xmlolustur.WriteStartElement("Baslangic"); // Başlangıç elementi gibi özellikleri ekledik.

xmlolustur.WriteEndDocument();
xmlolustur.Close();

label1.Text = "Dosya programın bulunduğu dizine oluşturuldu.";
}
else
{
MessageBox.Show("Oluşturulmadı"); // Daha önceden dosya varsa veya herhangi bir hatada buradaki mesajı verir.
}

}

Gerekli kod açıklamaları kodlar içinde mevcut. (Anketten dolayı haddinden fazla detaya girdiğim için özür dilerim)

Dosya oluşturma işlemini yaptıktan sonra oluşturulan xml dosyamız içine standart bir veri tabanındaki tablo yapısı gibi otomatik artan id kolonlu kayıt gerçekleştirelim. Bunun için txtKayitAdi isimli metin kutumuza girilen karakteri xml dosyasına kayıt etme işlemine geçelim. Bunun için btnEkle isimli butonun clik olayına gelip alttaki kodları girelim.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
private void btnEkle_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            bool varmi = false;
            int enBuyukId;

            XmlDocument doc = new XmlDocument(); // Xml dosyamızı okumak için XmlDocument sınıfından yararlanıyoruz.
            doc.Load("xmldosyam.xml");
            XmlElement root = doc.DocumentElement;
            XmlNodeList kayitlar = root.SelectNodes("/Baslangic/Kullanicilar"); // Xml içindeki istediğimiz kayıtlara ulaşabilmek için yolu tanımlıyoruz. Bunu veritabanı içindeki
            // tablo olarak düşünebilirsiniz. Bu yol ile Kullanicilar tablosuna yani listesine ulaşıp kayıtları XmlNodeList sınıfından oluşturduğumuz kayitlar isimli

            if (kayitlar.Count > 0) // Her yeni kayıta otomatik farklı id numarası verebilmek için bir önceki kayıtın id numarasına göre işlem yapmamız gerekecek. Burada ilk kayıt varmı kontrol ediyoruz. Varsa, kayıtlar içinde en büyük idyi yani numarayı bulup üzerine 1 ekletip yeni kayıt için hazırlıyoruz. Yoksa, daha önce kayıt oluşturulmamışsa ilk kayıt numarasını 0 atayıp kayıt için gönderiyoruz.
            {
                varmi = true;
            }

            if (varmi == true)
            {
                int[] kayittakiSayilar = new int[kayitlar.Count]; // Kayıt sayısı kadar dizi tanımaldık.

                int i = 0; // Diziyi arttırmak için sayı tanımladık.
                foreach (XmlNode secilen in kayitlar)
                {
                    kayittakiSayilar[i] = Convert.ToInt32(secilen["id"].InnerText); // Kayıtlardaki tüm id yani numaraları kayittakiSayilar dizisi içine ekledik.
                    i = i + 1;
                }

                Array.Sort(kayittakiSayilar); // kayittakiSayilar dizisi içinde bulunan sayılardan en büyüğünü bulabilmek için Array sınıfını kullandık. Bulunan en büyük sayıya 1 ekledik.
                enBuyukId = kayittakiSayilar[kayittakiSayilar.Length - 1];
                enBuyukId = enBuyukId + 1;

            }
            else
            {
                enBuyukId = 0;
            }

            if (File.Exists("xmldosyam.xml")) // Xml dosyamıza kayıt eklemede hata almamak için dosyanın var olup olmadığını kontrol ediyoruz.
            {

                XmlElement UserElement = doc.CreateElement("Kullanicilar"); // Veritabanından tablo ismi gibi düşünbebilirsiniz.

                XmlElement id = doc.CreateElement("id"); //Oluşturulan xml içindeki Kullanicilar elementine id isimli element (DB deki gibi düşünürsek Kullanicilar tablosuna id kolonunu ekliyoruz.)
                id.InnerText = enBuyukId.ToString();
                UserElement.AppendChild(id);

                XmlElement adi = doc.CreateElement("adi"); // İkinci elementi ekliyoruz.(Yani ikinci kolonu)
                adi.InnerText = txtKayitAdi.Text;
                UserElement.AppendChild(adi);

                doc.DocumentElement.AppendChild(UserElement);

                XmlTextWriter xmleekle = new XmlTextWriter("xmldosyam.xml", null);
                xmleekle.Formatting = Formatting.Indented;
                doc.WriteContentTo(xmleekle);
                xmleekle.Close();

                label1.Text = "Kayıt eklendi."; // Kayıt işlemi başarılı bir şekilde bittikten sonra mesaj için label kullanabilirsiniz.
            }
        }
    }

Gerekli kod açıklamalarını kodlar içinde bulabilirsiniz. Oluşturulan, xmldosyam.xml dosyasını programın exe sinin olduğu yerde bula bilirsiniz. Veya oluştururken, kayıt ekerken istediğiniz dosyaya koyup işlem yapabilirsiniz.   Bu gibi uygulamayı; telefon rehberi, gizlilik gerektirmeyen kayıt giriş çıkış gibi programlar için örnek alabilirsiniz.

Vb.net kodlarına ve yorum satırı olmayan kodlara ulaşmak için alttaki numaraları kullanarak diğer sayfaya geçebilirsiniz.

Formlar arası veri taşıma

Web uygulamarın da sayfalar arasında veri taşınıldığı  gibi  masaüstü uygulamalarında da formlar arası veri taşına bilmekte. Örneğin kullanıcı sistemi ile çalışan masaüstü programında, kullanıcı girişi yapıldıktan sonraki kısımlarda  giriş yapan kullanıcı bilgisini(id, kullanıcı adı vs.) formlar arasında geçiş yaptırabiliyoruz. Veya en basit bir formda yapılan işlem sonucu başka bir formda yazdırabiliriz. Örnekler çok…

formlar-arasi-veri-transferi

Formlar arası veri transferini sağlamak için, web uygulamalarında olduğu gibi projeye c# için .cs uzantılı CodeFile boş kod dosyası ekleyip içerisine alttaki gibi bir sınıf ve değişken tanımlayın.

C#

1
2
3
4
static class globalsinifim
{
public static string kullanici = null;
}

Bu tanımladığımız sınıf ve değişkeni kullanabilmek için projemiz içinde herhangi bir form da aşağıdaki gibi kullanabiliriz.

1
globalsinifim.kullanici = textBox1.Text; 

Bu şekildeki bir örnekte formda textbox daki değeri global değişkenimize atadık. Taşıyacağımız diğer Form2 formunda global değişkene atadığımız değeri kullanabilmek, örneğin label da gösterebilmek için yapılması gereken;

1
label1.Text = globalsinifim.kullanici; 

şeklinde istediğimiz formda kullanabiliriz.

Visual Basic

Vb.net tarafında benzer şekilde .vb uzantılı boş CodeFile dosyası oluşturup değişken tanımlayın. Visual Basic tarafındaki tek fark oluşturduğunuz dosya adında modul oluşturmak. C# tarafında oluşturulan dosya ismi önemsizdi. Çünkü içindeki sınıf üzerinden değişken tanımlanmaktaydı.

Vb tarafında durum biraz farklı, oluşturulan boş kod ismi ile module ismi aynı olması gerekir. Projeye CodeFile.vb dosyası ekleyip ismini globalsinifim olarak değiştirin. Alttaki kodları girin.

Module globalsinifim

Public kullanici As String = Nothing

End Module

<code>Module globalsinifim</code>

Public kullanici As String = Nothing

End Module

Herhangi bir form da global değişkenimizi aşağıdaki gibi kullanabiliriz.

globalsinifim.kullanici = textBox1.Text

Başka bir formda veriyi gösterebilmek için kullanımı;

label1.Text = globalsinifim.kullanici 

şeklinde istediğimiz formda kullanabiliriz.