DataGridView veritabanındaki verileri görüntülemek

Verilen verileri bir tablo halinde görüntülemek için kullanılır. Örneğin, bir veritabanındaki verileri görüntülemek istiyorsanız DataGridView kullanabilirsiniz. Örnek olarak, bir Windows Forms uygulamasında DataGridView kullanımı aşağıdaki gibidir:

// Form nesnesine bir DataGridView ekleyin
DataGridView dataGridView1 = new DataGridView();

// DataGridView'ı forma ekleyin
this.Controls.Add(dataGridView1);

// DataGridView'ın verilerini doldurun
dataGridView1.DataSource = veritabani_tablosu;

Bu örnekte, veritabani_tablosu değişkeni veritabanındaki bir tablo veya bir veri kümesini temsil eder. DataGridView, veritabani_tablosu verilerini tablo halinde görüntüler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir