Forma sağ tuş tıkladığında çıkan menü

Bağlam menüsü olarak geçen bu uygulama form ekranında boş olan herhangi bir alanına farenin sağ tuşuna tıkladığımızda karşımıza çıkan menüyü beraber hazırlayalım.

Contextmenu olarak da isimlendirilen bu menüyü yapabilmek için herhangi bir form ve işlem yapması için bir kaç textbox ekleyip kod kısmına geçebiliriz.

Form1 alanına contextmenum(); metodunu ekliyoruz.

[cc lang=”c#”]
public Form1()
{
InitializeComponent();
contextmenum();
}
[/cc]

Ardından bu metodu ve menü içersindeki sekmelerin neler yapacağını yazıyoruz.

[cc lang=”c#”]
private void contextmenum()
{
ContextMenu cm = new ContextMenu();

MenuItem m1 = new MenuItem(“özellikler”);
MenuItem m2 = new MenuItem(“temizle”);
MenuItem m3 = new MenuItem(“kirlet”);
MenuItem m4 = new MenuItem(“zıpla”);

cm.MenuItems.Add(m1);
cm.MenuItems.Add(m2);
cm.MenuItems.Add(m3);
cm.MenuItems.Add(m4);

m1.Click += new EventHandler(m1_Click);
m2.Click += new EventHandler(m2_Click);
m3.Click += new EventHandler(m3_Click);
m4.Click += new EventHandler(m4_Click);

this.ContextMenu = cm;

       }

private void m1_Click(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show(“özellikler”);
}

private void m2_Click(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Text=””;
textBox2.Text=””;
textBox3.Text=””;

}

private void m3_Click(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show(“kirlet özelliği”);
}

private void m4_Click(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show(“zıpla özelliği”);
}

[/cc]

Bu şekilde form ekranında sağ tuş tıklama ile açılan menü oluşturabilir. Uygulama tasarımında menü karmaşasından kurtulabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir