Kayıt güncelleme Update

Veri tabanımızda kayıtları güncelleştirmek için Update komutunu kullanırız. Uptade, insert into ile delete ‘in birleşimi gibidir. Eski kayıtı siler yenisini ekler.

Ör. Tablomuz da ki tüm kitapların fiyatını güncelleştirmek için;

[cc lang=”sql”]UPDATE tablom SET kitapfiyati = 200[/cc]

gibi kullanırız. Seçili bir değeri güncelleştirmek, sadece kitapno’su 5 olan kitabın fiyatını güncelleştirmek için

[cc lang=”sql”]UPDATE tablom SET kitapfiyati = 400 WHERE kitapno= 5[/cc]

Or kullanarak iki değeri de güncelleştirebiliriz; kitapno 3 ve 5 olanları güncelleştir,

[cc lang=”sql”]UPDATE tablom SET kitapfiyati = 400 WHERE kitapno = 3 OR kitapno = 5[/cc]

And kullanarak kitapno’su 4 olan türüde hikaye kitabın fiyatını güncelleştirmek için

[cc lang=”sql”]UPDATE tablom SET kitapfiyati = 400 WHERE kitapno = 4 AND kitapturu= ‘Hikaye'[/cc]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir