Timer ile ProgressBar yapımı

Bir kaç hamle ile progressbar’ı doldurmak isteyenlerin tam sayfası burası. Timer ile yapılan progressbar’ın ana mantığını kavrama babında küçük bir uygulama. Hemen örneğe geçecek olursak;

Form ekranına bir progressbar ve timer’ı ekleyip, timer’a çift tıklayıp kod kısmına geçin.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            if (progressBar1.Value < 100)
            {
                progressBar1.Value += 10;
            }


        }

bunları kodladıktan sonra, form açılır açılmaz progressbar’ın çalışması için public Form1() blogu altına alttaki gibi timer1.Start(); ekleyin.

1
2
3
4
5
public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            timer1.Start();
        }

sonra basın çalışsın. Burada progressBar1.Value += 10; 10’ar arttırarak bar dolmakta. İsteğe göre sayı yazılabilir. Uygulama for döngüsü ile de yapılabilir…

Kaynak : Cemal Can AKGÜL

Hata bulma komutu Try Catch

C#‘da yapılan bir uygulamada, örneğin kullanıcıdan alınan bilgileri toplamak için yapılan işlemde, kullanıcı int yani sayısal değer girmesi zorundadır. Sayısal değer girmediği zaman veya hiç değer girmediği zaman uygulama çalışmayıp programı çökertecektir. Bu gibi kullanıcı hatalarını önlemek, yazılımcının işini kolaylaştırmak için try, catch hata bulma blokları kullanılmaktadır.

try içine yazılan kodlar normal çalışırken, anormal durumlarda yani kullanıcı hatalı giriş yaptığında catch(sözcük anlamı yakalamak) blogu çalışmaktadır. Resimdeki gibi bir form ekranı oluşturduktan sonra alttaki kodlar ile uygulamayı deneyebilirsiniz.

try catch ile birlikte sadece denetleme yapan hata olsa da olmasa da kontrol eden finally blogunuda kullanabilirsiniz.

Topla butonuna çift tıklatarak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 try
            {

                int sayi = Convert.ToInt32(txtb1.Text);
                int sayi2 = Convert.ToInt32(txtb2.Text);
                int sonuc = sayi + sayi2;


                MessageBox.Show(Convert.ToString(sonuc));

                txtb1.Text = "";
                txtb2.Text = "";
            }

            catch
            {
                MessageBox.Show("giriş hatalı!!!!!!");
            }

            finally
            {
                MessageBox.Show("hata yok uygulama çalışmakta");
            }

Fiyat kdv kargo oranı hesaplama

Csharp ta yapılan bu uygulamanın amacı girilen; fiyat, kdv yüzdelik oranı ve kargo oranını ayrı ayrı hesaplamadır. Bunun için form üzerinde gerekli olan 3 adet textbox, buton ve sonucun gösterilmesi için birkaç adet label.


Resimdeki gibi formu oluşturduktan sonra textbox lara kodlardaki gibi veya kendinize göre isimlendirme yapıp hesapla butonuna(click olayına) çift tıklayıp kodlamaya geçin.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
  private void hesap_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            //ilk fiyat
            int ilkf = Convert.ToInt32(fiyatbox.Text);
            ilkfiyat.Text = fiyatbox.Text;


            // kdv hesabı
            int ilkd = Convert.ToInt32(fiyatbox.Text);
            int ilkkd = Convert.ToInt32(kdvbox.Text);
            int sonuck = ilkd+((ilkd*ilkkd)/100);
            kdvd.Text = Convert.ToString(sonuck);
           
            // kargo hesabı
            int ilkt = Convert.ToInt32(kdvd.Text);
            int ilktd = Convert.ToInt32(kargobox.Text);
            int sonuct = ilkt+(ilkt*ilktd)/100;
            kargod.Text = Convert.ToString(sonuct);


       

        }

Uygulamada matematiksel olarak, toplama ve sayının yüzdesini alınmasını öğrendik.