Sql String ve zaman fonksiyonları

Sql’de kullanılan string ve zaman fonksiyonları hakkında ufak örnekler. Öncelikle yazi değişkeni içersine bir cümle girelim;

[cc lang=”sql”]DECLARE @yazi NVARCHAR(50)
SET @yazi = ‘Coder bir kod blogudur…'[/cc]

Belirtilen kelimenin soldan baslangıc karakter index i için;
[cc lang=”sql”]SELECT CHARINDEX(‘kod’,@yazi)[/cc]

Belirtilen ifadenin kaç karakter olduğunu öğrenmek için;
[cc lang=”sql”]SELECT LEN(@yazi) [/cc]

Yazınin belirtilen uzunlukta soldan yazısını verin;
[cc lang=”sql”]SELECT LEFT(@yazi,14) [/cc]

Sağdan;
[cc lang=”sql”]SELECT RIGHT(@yazi,14) [/cc]

Yazının hepsini büyük harf yapmak için;
[cc lang=”sql”]SELECT UPPER(@yazi) [/cc]

Küçük yapmak için;
[cc lang=”sql”]SELECT LOWER(@yazi)[/cc]

Yazının belirtilen başlangıç değeri ile bitiş değeri arasındaki harfler için;
[cc lang=”sql”]SELECT SUBSTRING(@yazi,5,15)[/cc]

Zaman fonksiyonları komutların içinde açıklamaları bulabilir veya deneyerek görebilirsin…

[cc lang=”sql”]
SELECT GETDATE() –şimdiki tarihi zamanı verir
SELECT DAY(GETDATE()) -ay içinde günün kaçıncı gün olduğu
SELECT DAY(‘2010-11-29 10:48:28.493’)

SELECT MONTH(GETDATE()) — kaçıncı ayda olduğumuz görebilir
SELECT MONTH(‘2010-11-29 10:48:28.493’)

SELECT YEAR(GETDATE())
SELECT YEAR(‘2010-11-29 10:48:28.493′)

SELECT CONVERT(NVARCHAR(50),GETDATE(),103) –şimdiki zamanın istenilen formatta gösterilmesi için kullanılır son sayılara dikkat 104 4 24 …
SELECT CONVERT(NVARCHAR(50),GETDATE(),104)
SELECT CONVERT(NVARCHAR(50),GETDATE(),4)
SELECT CONVERT(NVARCHAR(50),GETDATE(),24)

SELECT DATEDIFF(DAY,’2010-10-20′,’2011-11-29′) — zamanlar arasındaki farklar, gün saysını verir
SELECT DATEDIFF(WEEK,’2010-10-20′,’2011-11-29′) — hafta sayısı
SELECT DATEDIFF(MONTH,’2010-10-20′,’2011-11-29′) — ay
SELECT DATEDIFF(YEAR,’2010-10-20′,’2011-11-29′) — yıl

SELECT DATEDIFF(HOUR,’2010-11-29 10:48:28′,’2011-11-29 10:48:28′) –saat
SELECT DATEDIFF(MINUTE,’2010-11-29 10:48:28′,’2011-11-29 10:48:28′) — dakika
SELECT DATEDIFF(SECOND,’2010-11-29 10:48:28′,’2011-11-29 10:48:28′) — saniye
SELECT DATEDIFF(MILLISECOND,’2011-11-29 10:48:27′,’2011-11-29 10:48:28′)
SELECT DATEDIFF(MICROSECOND,’2011-11-29 10:48:27′,’2011-11-29 10:48:28′)
SELECT DATEDIFF(NANOSECOND,’2011-11-29 10:48:27′,’2011-11-29 10:48:28′)
SELECT DATEDIFF(NANOSECOND,’10:48:27′,’10:48:28’) [/cc]

Kaynak : Cemal Can AKGÜL (Bilge Adam Yazılım Eğitmeni)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir