Sql String ve zaman fonksiyonları

Sql’de kullanılan string ve zaman fonksiyonları hakkında ufak örnekler. Öncelikle yazi değişkeni içersine bir cümle girelim;

DECLARE @yazi NVARCHAR(50)
SET @yazi = 'Coder bir kod blogudur...'

Belirtilen kelimenin soldan baslangıc karakter index i için;

SELECT CHARINDEX('kod',@yazi)

Belirtilen ifadenin kaç karakter olduğunu öğrenmek için;

SELECT LEN(@yazi)

Yazınin belirtilen uzunlukta soldan yazısını verin;

SELECT LEFT(@yazi,14)

Sağdan;

SELECT RIGHT(@yazi,14)

Yazının hepsini büyük harf yapmak için;

SELECT UPPER(@yazi)

Küçük yapmak için;

SELECT LOWER(@yazi)

Yazının belirtilen başlangıç değeri ile bitiş değeri arasındaki harfler için;

SELECT SUBSTRING(@yazi,5,15)

Zaman fonksiyonları komutların içinde açıklamaları bulabilir veya deneyerek görebilirsin…

SELECT GETDATE() --şimdiki tarihi zamanı verir
SELECT DAY(GETDATE()) -ay içinde günün kaçıncı gün olduğu
SELECT DAY('2010-11-29 10:48:28.493')

SELECT MONTH(GETDATE())  -- kaçıncı ayda olduğumuz görebilir
SELECT MONTH('2010-11-29 10:48:28.493')

SELECT YEAR(GETDATE())
SELECT YEAR('2010-11-29 10:48:28.493')

SELECT CONVERT(NVARCHAR(50),GETDATE(),103) --şimdiki zamanın istenilen formatta gösterilmesi için kullanılır son sayılara dikkat 104 4 24 ...
SELECT CONVERT(NVARCHAR(50),GETDATE(),104)
SELECT CONVERT(NVARCHAR(50),GETDATE(),4)
SELECT CONVERT(NVARCHAR(50),GETDATE(),24)

SELECT DATEDIFF(DAY,'2010-10-20','2011-11-29') -- zamanlar arasındaki farklar, gün saysını verir
SELECT DATEDIFF(WEEK,'2010-10-20','2011-11-29') -- hafta sayısı
SELECT DATEDIFF(MONTH,'2010-10-20','2011-11-29') -- ay
SELECT DATEDIFF(YEAR,'2010-10-20','2011-11-29') -- yıl

SELECT DATEDIFF(HOUR,'2010-11-29 10:48:28','2011-11-29 10:48:28') --saat
SELECT DATEDIFF(MINUTE,'2010-11-29 10:48:28','2011-11-29 10:48:28') -- dakika
SELECT DATEDIFF(SECOND,'2010-11-29 10:48:28','2011-11-29 10:48:28') -- saniye
SELECT DATEDIFF(MILLISECOND,'2011-11-29 10:48:27','2011-11-29 10:48:28')
SELECT DATEDIFF(MICROSECOND,'2011-11-29 10:48:27','2011-11-29 10:48:28')
SELECT DATEDIFF(NANOSECOND,'2011-11-29 10:48:27','2011-11-29 10:48:28')
SELECT DATEDIFF(NANOSECOND,'10:48:27','10:48:28')

Kaynak : Cemal Can AKGÜL (Bilge Adam Yazılım Eğitmeni)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir