Csharp sql e bağlanma


Bazen C# üzerinden yapılan işlemleri, verileri tekrar kullanmak için bir yerlerde saklamamız gerekir. Bunun için veritabanına ihtiyaç duyulur. Bu veri tabanına bağlantı kurabilmek içinse bir kaç işlem yapılması gerekiyor. Güzelim hikayeyi daha fazla karıştırmadan direk mevzuya girmek istiyorum;

Form ekranına bir buton ve listbox ekleyelim, products tablosundan Productname kolonundaki isimleri listeleyelim. (Database Northwind)

İlk önce sqlbağlantısı kurabilmek için alttaki kütüphaneyi ekliyoruz.

using System.Data.SqlClient;

Button click inden girerek alttaki kodları yazıyoruz;

SqlConnection cdr = new SqlConnection("Server=.; Database=Northwind; Trusted_Connection=True;");  //database e bağlantı kuruluyor
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("select * from products", cdr); // bağlı işlemler

            cdr.Open(); // bağlantı için izin verildi

            SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader(); //sql sorgusunu çalıştırmak için yapılan işlem


            while (rdr.Read())
            {
                listBox1.Items.Add(rdr["ProductName"]); // productname i getir
            }

            cdr.Close(); // bağlantıyı kapat

Gerekli açıklamaları kodlar içinde bulabilirsiniz…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir