Geçici tablolar Viewler

Veritabanının genel amacı veriyi saklamak ve bunları istenilen şekilde istenildiği zamanda sunmak. Veritabanındaki bu verilere daha hızlı ulaşabilmek için birçok yol vardır.Bunlardan bir tanesi de Viewler yani geçici oluşturulan tablolardır. Geçici tabloların amacı sorgu süresini kısaltmak, istenilen kolonları sanal tabloda birleştirerek bunların üzerinde ekleme, silme, güncelleme gibi işlemleri yapabilmek. Özel tabloları, birden fazla tabloyu birleştirip sunabilmek içinde viewler kullanılır.

View oluşturulması şu şekilde yapılır;

CREATE VIEW viewisim
AS
SELECT sutunisimleri
FROM tabloadi

normal tablo çağırır gibi de çağrılır;

SELECT * FROM viewisim

silmek için;

DROP VIEW viewisim

veri tabanındaki bütün viewleri görmek için;

SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEWS

kullanılır. Viewlerin listesi için görebilmek için ise;

SELECT * FROM sys.views

View in hangi tabloya ait olduğu ve sahiplerinin kim olduğunu öğrenmek için sp_depends procedure ‘ü kullanılır.

Geçici tablolar ile, ayrı iki tabloya veri eklemek istenirse, bu tabloları birleştirip(Union) böylece yeni sanal tablo sayesinde iki tablo etkilenmiş olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir