Sql BCP komutları

BCP, Sql Server üzerinden veri dosyası transfer etmek için kullanılır. Kullanımı dos ekranı üzerinden (çalıştır’a cmd yazıp açılan ekran) bcp yazıp temel kullanım şekline bakabilirsiniz.


İçerisindeki out, queryout, in ve format komutları;
in ; Dosyadan tabloya transfer etmek için kullanılır.
out ; Tabloyu dosyaya transfer etmek için kullanılır.
queryout ; Sorgu sonucunun veri dosyasına transfer etmek için kullanılır.
format ; Tabloya uygun formatta dosya oluşturur.

Veriyi dışarı aktarma, içeri aktarma ve queryout örnekleri;

Dışarı aktarma

bcp Northwind.dbo.Products OUT c:\deneme.txt -T -c -t * -r \n

deneme isimli txt dosyasına products tablosundaki veriler dışarı aktarıldı.

İçeri aktarma

bcp Northwind.dbo.Products IN c:\deneme.txt -T -c -t * -r \n

c’deki deneme.txt dosyasındaki verileri products tablosuna aktarıldı.

queryout örneği

bcp "SELECT p.ProductID, p.ProductName, c.CategoryName FROM Northwind.dbo.Products p JOIN  Northwind.dbo.Categories c ON c.CategoryID = p.CategoryID" queryout c:\deneme.bcp -T -c -r \n -t "|" -C 1254

Products tablosundaki ProductID, ProductName, CategoryName verilerini c’de deneme.bcp dosyasına transfer edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir