Coder

05 Ağustos 2013

ComboBox a veri tabanından veri gösterme

Filed under: ADO.NET — Etiketler:, , — Murat M.oğlu @ 18:19

Combobox kontrolüne veritabanındaki tablodan kayıtları gösterebilmek için Ado.net ile işlemi 3 satırlık kod yardımıyla yapabiliriz. Şöyle ki ;

[cc lang='csharp' ]
SqlConnection sql = new SqlConnection(“server=.; database=veritabaniadi; trusted_connection=true;”);
comboBox1.Items.Clear();

SqlCommand cmd = new SqlCommand(“Select kolonadi FROM tabloadi”, sql);
sql.Open();
SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();

while (rdr.Read())
{
comboBox1.Items.Add(rdr[0]);
}
sql.Close();

[/cc]

Powered by WordPress