Coder

28 Şubat 2011

Değerleri girip rastgele seçmek


Bir Csharp dizi uygulaması ile merhaba. Diziler yardımı ile forma bir kaç string değer girip girilen değerler arasında rastgele bir tanesini seçmeye yarayan mini uygulamamızı yapalım;

Öncelikle resimdeki gibi bir form ekranı hazırlayın. Ekle butonuna çift tıklayıp ilgili kodları yazalım;
[cc lang="c#"] string[] dizim = new string[0]; //Global tanımlayarak dizi oluşturuyoruz
private void btnEkle_Click(object sender, EventArgs e)
{

int boyut = dizim.Length; // dizimizin boyutun bilmediğimiz böyle yazıyoruz

Array.Resize(ref dizim, boyut + 1); // her kayıtta bir arttırıyoruz

boyut = dizim.Length; // boyut’a aktarıyoruz

dizim[boyut - 1] = textBox1.Text; // textbox dan girilen string değerin boyutunu -1 azaltıyoruz nedeni dizilerin 0 dan başlaması

textBox1.Text = “”;
}[/cc]

Yeni bir dizi oluşturuyoruz, her kayıtta dizimizi bir arttırıyoruz ,boyut’a aktarıyoruz, textbox dan girilen string değerin boyutunu -1 azaltıyoruz nedeni dizilerin 0 dan başlaması…

İkinci hamlemiz diziye girilen değerleri rastgele seçebilmek için Rastgele Seç butonuna yazacağımız kod;
[cc lang="c#"]private void btnSec_Click(object sender, EventArgs e)
{

Random rnd = new Random(); //rastgele sayı seçmek için aracı tanımlıyoruz
int rastgele = rnd.Next(0, dizim.Length); // dizinin uzunluğu kadar 0 dan başlayarak rastgele sayı seçip rastgele değişkenine atıyoruz

string secilen = dizim[rastgele]; // rastgele seçilen sayıyı bu dizim[rastgele] şekilde yaparak secilen string ine atıyoruz
MessageBox.Show(“Seçilen :” + secilen); // çıktıyı sağlıyoruz.
}[/cc]

Burada tekrar aynı diziyi oluşturuyoruz, rastgele sayı seçmek için aracı tanımlıyoruz, dizinin uzunluğu kadar 0 dan başlayarak rastgele sayı seçip rastgele değişkenine atıyoruz, rastgele seçilen sayıyı bu dizim[rastgele] şekilde yaparak secilen string ine atıyoruz ve son olarak çıktımız için MessageBox kutusunu kullanıyoruz…

Çalışır durumda ki örneği kodları ile birlikte aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.
[wpdm_file id=6]

25 Şubat 2011

Basit JavaScript örnekleri

Filed under: JavaScript — Etiketler:, , , — Murat M.oğlu @ 00:14

JavaScripte yeni başlayanlar için basit bir kaç örnek sunmak istiyorum. Rastgele sıralanmış düzeyde javascript örnekleri.

JavaScript diziler;

[cc lang="javascript"]dizi = new Array();

document.write(dizi[0]);
dizi[0] = 5;
document.write(dizi[0]);
dizi[0] = ” kalem”;
document.write(dizi[0]);[/cc]

bir başka dizi örneği
[cc lang="javascript"] a = new Array(5);
a[0] = 1;
a[1] = 2;
a[2] = 3;
a[3] = 4;
a[4] = 5;
a[5] = 6;

alert(a.length);
i = 0;
while (i < a.length) { document.write(a[i] + "
“);
i++;
}[/cc]

switch case örneği
[cc lang="javascript"] a = 2;
switch (a) {

case 0:
document.write(“0″ + “
“);
break;

case 1:
document.write(“1″ + “
“);
break;

case 2:
document.write(“2″ + “
“);
break;
case 3:
document.write(“3″ + “
“);
break;

default: document.write(“4″ + “
“);

}[/cc]

while;
[cc lang="javascript"]
i = 0;
while (i < 10) { document.write(i + "
“)
i++;

}[/cc]

for;
[cc lang="javascript"] for (i = 0; i < 10; i++) { document.write("Sayımız :" + i + "
“);
} [/cc]

dizi ve for örneği
[cc lang="javascript"] sirket = new Array();
sirket[0] = “ayakkabıcı
“;
sirket[1] = “gözlükçü
“;
sirket[2] = “fırıncı
“;
sirket[3] = “telefoncu
“;

for (i in sirket) {
document.write(sirket[i]);
} [/cc]

function ile iki sayıyı toplama;
[cc lang="javascript"] function topla(a, b) {

document.write(a + ” ve ” + b + ” sayisinin toplamı :”+ (a + b));

}

topla(23, 10); [/cc]

function ile mod alma;
[cc lang="javascript"] function mod(a, b) {

return a % b;

}

sonuc = mod(23, 5);
document.write(sonuc); [/cc]

1′de 100′e kadar olan sayıları toplama;

[cc lang="javascript"] var toplam=0;

function islem() {
for(i = 1; i<=100; i++) { toplam=toplam+i; } document.write("sonuc : " + toplam + "
“);

} [/cc]

23 Şubat 2011

Jquery Türkçe e-kitap

Filed under: E-Kitap,jQuery — Etiketler:, , , — Murat M.oğlu @ 15:49


JQuery genel olarak; JavaScript, Ajax, ve efekt kütüphanesi olarak kullanılabilen bir framework’dür. 2006′nın Ocak ayında bir javaScript gurusu olan John Resig tarafından geliştirilmiştir. Javascript bilgisi ile kolaylıkla öğrenilebilir.

Musa Çavuş’un türkçe yazılım dünyaına katkıda bulunmak amacıyla yazmış olduğu, genel olarak örnekler ile anlatıma sunduğu ücretsiz dağıttığı Türkçe e-kitabı bu adresten indirebilir siniz.

E-kitap içeriğinde anlatılan örnekleri de bu adresten indirebilir siniz.

Daha fazla bilgi www.musa-cavus.com

20 Şubat 2011

Sql connection listview örneği


Ado.net yardımı ile c#’dan sql bağlanıp forma eklediğimiz listview veri bağlantı kurmak istersek;

Bundan önce yapılan bağlantımız Connected, yani her zaman bağlı kalan mimari ile bağlanacağımız için bu bağlantı şekli hakkında biraz açıklama yapalım; Connected ile veritabanımıza her zaman bağlı oluruz, böylece hangi verilerin değişiklik yapıldığını anlık öğrenebiliriz. Bu mimari ile veri çekebilmek için SqlCommand kullanılır ve SqlDataReader ile okunur.

Connected mimarisi ile yapılan bu örnekte, öncelikle resimdeki gibi forma bir buton ve birde listview(kolonları ve gridview ayarlamalarını yapıp) ekleyelim. Form ekranını hazırladıktan sonra butona çift tıklayıp kodlamaya geçebiliriz;(Database’imiz her zamanki gibi Northwind, bağlatıyı şu şekilde yapıyoruz; server=.; database=northwind; trusted_connection=true; )

[cc lang="c#"]SqlConnection sql = new SqlConnection(“server=.; database=northwind; trusted_connection=true;”); // tekrar tekrar kullanmak için bağlatıyı global tanımladık
SqlCommand cmd; // bağlı işlemler ve tekrar tekrar kullanmak için global tanımladık

private void btnbaglan_Click(object sender, EventArgs e)
{
cmd = new SqlCommand(“select * from products”, sql);
sql.Open();
SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader(); // sql sorgusunu çalıştırmak için yapılan işlem, datareader bilgileri aktarmak için kullanırız, dataset’den daha hızlıdır
while (rdr.Read()) // while ile şarrtı sağlayana kadar döngü kurduk yani Products(ürünler) tablosunda ne kadar ürün varsa getirmesini istedik
{
ListViewItem li = new ListViewItem(); //listview tablosuna ilgili kolonlardaki bilgileri ekliyoruz
li.Text = rdr["ProductID"].ToString();
li.SubItems.Add(rdr["ProductName"].ToString());
li.SubItems.Add(rdr["unitprice"].ToString());
li.SubItems.Add(rdr["UnitsInStock"].ToString());

listView1.Items.Add(li);
}

sql.Close();

}[/cc]

  1. Tekrar tekrar kullanmak için sqlconnection bağlantısını global tanımladık
  2. SqlCommand cmd; bağlı işlemleri yapabilmek için tanımlanan bu komutu ve tekrar tekrar kullanmak için global tanımladık
  3. SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader(); sql sorgusunu çalıştırmak için yapılan işlem, datareader bilgileri aktarmak için kullanırız, dataset’den daha hızlıdır
  4. while (rdr.Read()) while ile şartı sağlayana kadar döngü kurduk yani Products(ürünler) tablosunda ne kadar ürün varsa getirmesini istedik
  5. listview tablosuna  ilgili kolonlardaki bilgileri ekliyoruz
  6. Son olarak sql.Close(); ile açmış olduğumuz connection ı kapatıyoruz.

Kaynak : Cemal Can AKGÜL (Bilge Adam Yazılım Eğitmeni)

19 Şubat 2011

Javascript if ile gün saati uygulaması

Filed under: JavaScript — Etiketler:, , , , — Murat M.oğlu @ 17:00

JavaScript : Netscape Navigator 2.0 ile birlikte Brendan Eich tarafından geliştirilen ve önceleri Mocha daha sonra LiveScript olarak adlandırılan ve en sonunda şu anki adını alan JavaScript dili başlangıçta sadece istemci taraflı (client-side) yorumlanan bir betik programlama dilidir.(Kaynak :http://tr.wikipedia.org/wiki/JavaScript)

Javascript de sık kullanılan if yapısı ile gün içi uygulamamızı yapalım. Uygulamamızda; linke tıkladığımızda gün içindeki zamana göre selam vermesi istersek;
[cc lang="javascript"]


Selam ver

[/cc]

Buradaki işlem; yeni tarih tanımlayıp istenilen zaman değerlerine şart koyarak alert ile mesaj verdirmek.

17 Şubat 2011

Visual Studio 2010 masaüstü resimleri

Hayatımızın bir parçası haline gelen Visual Studio derleyici arayüz programının yazılımcılar için üretilmiş masaüstü arka plan Visual Studio 2010 temalı resimlerini ilgili web sitesinden indirebilirsiniz; vs2010wallpapers.com
08 Şubat 2011

Csharp sql e bağlanma


Bazen C# üzerinden yapılan işlemleri, verileri tekrar kullanmak için bir yerlerde saklamamız gerekir. Bunun için veritabanına ihtiyaç duyulur. Bu veri tabanına bağlantı kurabilmek içinse bir kaç işlem yapılması gerekiyor. Güzelim hikayeyi daha fazla karıştırmadan direk mevzuya girmek istiyorum;

Form ekranına bir buton ve listbox ekleyelim, products tablosundan Productname kolonundaki isimleri listeleyelim. (Database Northwind)

İlk önce sqlbağlantısı kurabilmek için alttaki kütüphaneyi ekliyoruz.
[cc lang="c#"]using System.Data.SqlClient;[/cc]

Button click inden girerek alttaki kodları yazıyoruz;

[cc lang="c#"]SqlConnection cdr = new SqlConnection(“Server=.; Database=Northwind; Trusted_Connection=True;”); //database e bağlantı kuruluyor
SqlCommand cmd = new SqlCommand(“select * from products”, cdr); // bağlı işlemler

cdr.Open(); // bağlantı için izin verildi

SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader(); //sql sorgusunu çalıştırmak için yapılan işlem

while (rdr.Read())
{
listBox1.Items.Add(rdr["ProductName"]); // productname i getir
}

cdr.Close(); // bağlantıyı kapat
[/cc]

Gerekli açıklamaları kodlar içinde bulabilirsiniz…

06 Şubat 2011

Stored Procedure ile koşullu kaydetme

Tablomuza oluşturacağımız Stored Procedure ile ürün ekleyebilir. Ancak bu ürün tabloya önceden eklenmiş ise hata verecek çalışmayacak. Bunu önlemek için ilk önce ürünün olup olmadığını kontrol edip sonra ürünün eklenmesini isteyebiliriz.

Northwind veritabanı üzerinde Categories tablosuna categoriname’e ürün ekleyelim;
[cc lang="sql"]
create proc sp_kategoriyekaydet (@katadi nvarchar(30))
as
begin
if exists (select * from categories where categoryname =@katadi)
begin
print ‘kategori daha onceden eklenmiş’
end
else
begin
insert into categories (categoryname) values (@katadi)
print ‘kategori başarı ile kayıtedildi’
end

end
[/cc]

Kaynak : Cemal Can AKGÜL (Bilge Adam Yazılım Eğitmeni)

Older Posts »

Powered by WordPress