Basit JavaScript örnekleri

JavaScripte yeni başlayanlar için basit bir kaç örnek sunmak istiyorum. Rastgele sıralanmış düzeyde javascript örnekleri.

JavaScript diziler;

[cc lang=”javascript”]dizi = new Array();

document.write(dizi[0]);
dizi[0] = 5;
document.write(dizi[0]);
dizi[0] = ” kalem”;
document.write(dizi[0]);[/cc]

bir başka dizi örneği
[cc lang=”javascript”] a = new Array(5);
a[0] = 1;
a[1] = 2;
a[2] = 3;
a[3] = 4;
a[4] = 5;
a[5] = 6;

alert(a.length);
i = 0;
while (i < a.length) { document.write(a[i] + "
“);
i++;
}[/cc]

switch case örneği
[cc lang=”javascript”] a = 2;
switch (a) {

case 0:
document.write(“0” + “
“);
break;

case 1:
document.write(“1” + “
“);
break;

case 2:
document.write(“2” + “
“);
break;
case 3:
document.write(“3” + “
“);
break;

default: document.write(“4” + “
“);

}[/cc]

while;
[cc lang=”javascript”]
i = 0;
while (i < 10) { document.write(i + "
“)
i++;

}[/cc]

for;
[cc lang=”javascript”] for (i = 0; i < 10; i++) { document.write("Sayımız :" + i + "
“);
} [/cc]

dizi ve for örneği
[cc lang=”javascript”] sirket = new Array();
sirket[0] = “ayakkabıcı
“;
sirket[1] = “gözlükçü
“;
sirket[2] = “fırıncı
“;
sirket[3] = “telefoncu
“;

for (i in sirket) {
document.write(sirket[i]);
} [/cc]

function ile iki sayıyı toplama;
[cc lang=”javascript”] function topla(a, b) {

document.write(a + ” ve ” + b + ” sayisinin toplamı :”+ (a + b));

}

topla(23, 10); [/cc]

function ile mod alma;
[cc lang=”javascript”] function mod(a, b) {

return a % b;

}

sonuc = mod(23, 5);
document.write(sonuc); [/cc]

1’de 100’e kadar olan sayıları toplama;

[cc lang=”javascript”] var toplam=0;

function islem() {
for(i = 1; i<=100; i++) { toplam=toplam+i; } document.write("sonuc : " + toplam + "
“);

} [/cc]