Coder

06 Şubat 2011

Stored Procedure ile koşullu kaydetme

Tablomuza oluşturacağımız Stored Procedure ile ürün ekleyebilir. Ancak bu ürün tabloya önceden eklenmiş ise hata verecek çalışmayacak. Bunu önlemek için ilk önce ürünün olup olmadığını kontrol edip sonra ürünün eklenmesini isteyebiliriz.

Northwind veritabanı üzerinde Categories tablosuna categoriname’e ürün ekleyelim;
[cc lang="sql"]
create proc sp_kategoriyekaydet (@katadi nvarchar(30))
as
begin
if exists (select * from categories where categoryname =@katadi)
begin
print ‘kategori daha onceden eklenmiş’
end
else
begin
insert into categories (categoryname) values (@katadi)
print ‘kategori başarı ile kayıtedildi’
end

end
[/cc]

Kaynak : Cemal Can AKGÜL (Bilge Adam Yazılım Eğitmeni)

Powered by WordPress