Hata bulma komutu Try Catch

C#‘da yapılan bir uygulamada, örneğin kullanıcıdan alınan bilgileri toplamak için yapılan işlemde, kullanıcı int yani sayısal değer girmesi zorundadır. Sayısal değer girmediği zaman veya hiç değer girmediği zaman uygulama çalışmayıp programı çökertecektir. Bu gibi kullanıcı hatalarını önlemek, yazılımcının işini kolaylaştırmak için try, catch hata bulma blokları kullanılmaktadır.

try içine yazılan kodlar normal çalışırken, anormal durumlarda yani kullanıcı hatalı giriş yaptığında catch(sözcük anlamı yakalamak) blogu çalışmaktadır. Resimdeki gibi bir form ekranı oluşturduktan sonra alttaki kodlar ile uygulamayı deneyebilirsiniz.

try catch ile birlikte sadece denetleme yapan hata olsa da olmasa da kontrol eden finally blogunuda kullanabilirsiniz.

Topla butonuna çift tıklatarak
[cc lang=”c#”] try
{

int sayi = Convert.ToInt32(txtb1.Text);
int sayi2 = Convert.ToInt32(txtb2.Text);
int sonuc = sayi + sayi2;

MessageBox.Show(Convert.ToString(sonuc));

txtb1.Text = “”;
txtb2.Text = “”;
}

catch
{
MessageBox.Show(“giriş hatalı!!!!!!”);
}

finally
{
MessageBox.Show(“hata yok uygulama çalışmakta”);
}[/cc]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir